Soğutma Grubu Chiller. Su Soğutma Kulesi. Klima Santrali. Fan Coil. Otomasyon Pompa Elektronik Elektrik Mekanik Tesisat Bakım Onarım Revizyon Tamiri, Filtre değişimi, Periyodik Bakım Onarım anlaşması, Teknik destek, Eğitim, Sistem Devreye alma.

PERİYODİK BAKIM
Soğutma ve Isıtma sistemleri, iç ve dış ortamlarda değişken ısı nem şartlarında çalışan cihazlardır.  Cihazların ısı transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenme, korozyon, deformasyon cihazın performansında düşüklüğe neden olur. Elektrik yükü ve voltajı kontrol altında tutulmalıdır, Sistem dinamik çalıştığından elektrik ve mekanik elemanların kontrolü gereklidir.  Soğutma cihazlarında, klima bakımının yapılması ve soğutucu gazın işletme basıncının dış hava şartlarına göre mevsimlik düzeltilme yapılması gereklidir.  Bakım-servis işlemleri yetkili servis veya elemanlarca yapılmaz ise cihazların arızalanma riski artacak, verimi düşecek, enerji sarfiyatı artacaktır. Üretici firmalar, bakım yapılmayan cihazları garanti dışı bırakmakta bu yüzden bakım sözleşmesi veya formunu mutlaka tavsiye etmektedir.

SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİNİN BAKIMI
• Sistemin güvenli şekilde çalışması
• Yaşam konforunun sağlanması
• Üretimin aksamaması
• Birçok hastalıktan korunmak
• Kötü koku, polen ve bakterilerden arınmış temiz bir hava solumak
• Soğutma - Isıtma - Havlandırma Cihazlarının kullanım ömrünü uzatmak
• Cihazın ihtiyaç halinde devre dışı kalmaması
• Enerji tasarrufu sağlamak ve ek teknik personel giderlerini düşürmek için

ÖNEMİ
Klimatize edilen mahal içerisine gönderilen şartlandırılmış hava içinde bulunan gözle görünmeyen toz, bakteri, kötü kokular filtrelerin temizliği, değişimi ile giderilir. Hijyenik açıdan mahal hijyeninin sağlanması, cihazınızın daha uzun ömürlü olması açısından, periyodik bakım işlemi özel kimyasal ilaçlarla firmamız tarafından yapılmaktadır. Bu işlemler düzenli bir şekilde yılda birkaç kez tekrarlandığı zaman cihazların arızalanması engellenmektedir. Klima ve cihazların sorunsuz çalışması için bakımlarının periyodik olarak yapılması gerekir. Aksi durumda;
• Performansı düşer.
• Enerji sarfiyatı %40 artar.
• Hoş olmayan kokular gelir
• Kompresörü düzensiz çalışacağından ömrü azalır. Kısa vadede maliyetlerin artmasına neden olur.
İdeal filtreleme yapamayacağından toz, partiküller ortamda kalır, pnömoni ve küf mantarları oluşur. Fibromiyalji, baş ağrısı, sinüzit, kronik yorgunluk, burun kanaması, yüz felci, alerji ve lejyoner gibi hastalıklara neden olur.
• Drenaj sisteminde oluşan tıkanmalar su sızıntılarına neden olur. Masraflı tadilatlara yol açar.
• Elektrik tesisatında oluşacak oksitlenmeler daha büyük arızalara neden olur.

İŞLETME VE BAKIM UYARILARI

Isıtma ve soğutma yanlış sıcaklık değerlerinde çalışan, iç ünite temizlikleri düzenli yapılmayan ortam içerisinde düzenli olmayan hava akımları oluşturan cihazlar, sağlık açısından ciddi risklere neden olur.
Isı transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenmeler cihaz performansında düşüklüğe neden olur. Cihaz içerisinde soğutma sisteminin işletme basıncında mevsimlere göre değişiklik yapılması gerekir.
Bu nedenle yılda üç ya da dört kez yapılması son derece önemlidir. Enerji sarfiyatı artar. Ortamın tozluk derecesine göre splitlerde 15, gün diğer tiplerde ayda bir kez filtre temizliği yapılması gerekmektedir.
Kış boyunca ihmal edilmiş cihazlar sürekli kullanılmaya başlandığında sorun çıkabilir. Cihazının verimli ve uzun ömürlü olabilmesi için yılda 3 kere kontrol edilmesi önerilir. Kış aylarında uzun süre çalıştırılmayan cihazlar gaz oturması veya gaz sızması da sık karşılaşılan sorunlar arasındadır. Hiç çalışmayan cihazlarda sorun büyük ölçüde elektrik arızasından kaynaklanırken, yeterince soğutmayan cihazlarda da bunun nedeni çoğunlukla evaparatörde de toz birikmesinden kaynaklanır. Sistemin içindeki soğutmanın gerçekleştiği evaparatör de toz birikmesi olur. Soğuyan hava borulardan rahat geçemediği için yeterince soğutma gerçekleştiremez. Bu bölgede oluşan nem evaparatöre toz sızmasına ve bakteri oluşmasına neden olur. Bu bakteriler bünyesi alerjiye karşı hassas kişileri rahatsız eder. Bakterileri yok etmek için Anti-Bakteriyel sprey kullanılması önerilir. Sprey, çimlenme, bakteri, mantar ve küfü önlediği gibi mikro organizmaların yol açabileceği sorunları da çözer.

klima

PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER
• Drenaj tavası ve hattının temizliğinin yapılması
• İç ve dış ünite serpantin temizliklerinin yapılması
• Vantilatör ve motor kontrol edilip temizlenmesi
• Hava giriş filtrelerinin temizlenmesi
• Cihazların termostat kontrolleri ve ayarlarının yapılması
• Cihazlarının dış ünitede gaz basıncı kontrollerinin yapılması. Sistemde bulunan gazın miktarına bakılıp gerekirse ilave yapılması. Kompresörlü dış ünitelerin gaz basınç kontrollerinin yapılması.
• WSHP cihazların iç ünite kontrollerin yapılması.
• Kanallı tip cihazların serpantin temizliğinin hava ile yapılması
• Kanallı cihazlarda kanal bağlantı kontrollerinin yapılması
• Elektrik tesisatı, V otamat, Voltaj – akım değerlerinin kontrolünün yapılması
• Support (destek) kontrolünün (Titreşim Testi) yapılması
• Duyu ile ses kontrolünün yapılması
• Estetik görüntü kontrolünün yapılması
• Yapılan tüm işlerin raporlarının tutulması ve müşteriye iletilmesi

fan-coil cihazlari

FANCOİL CİHAZLARI İÇİN PERİYODİK BAKIM ŞARTNAMESİ
PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER
• Fan-coil cihazların serpantin temizliğinin yapılması
• Drenaj Tava su gideri kontrolü yapılarak tıkanan drenajlar temizlenmesi
• Tesisat üzerindeki pislik tutucu incelenerek gerektiğinde temizlenmesi
• İki yollu su valfleri ve elektrik devrelerinin elden geçirilmesi
• Filtrelerin çıkarılıp temizlenmesi
• Fancoil cihazının gürültü ve vibrasyona karşı kontrolünün yapılması
• Fancoil boru, vana ve bağlantılarında sızıntı kontrolünün yapılması
• Yapılan tüm işlerin raporlarının tutulması ve müşteriye iletilmesi

klima santralleri

KLİMA SANTRALLERİ BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER

• Cihazların belirtilen tarihlerde düzenli koruyucu bakımları, grup temizlikleri, genel çalışma ve performans kontrollerinin yapılması
• Serpantinlerin temizliğinin yapılması
• Yıkanabilir filtrelerin temizliği, torba filtrelerin kontrolü ve temizlenmesi
• Elektrik devrelerinin kontrolü ve temizliğinin yapılması
• Kayış kasnak ayarlarının kontrolünün yapılması
• Supply ve return fan gruplarının kontrol ve temizlenmesi (6 ayda 1)
• Hava damperlerinin kontrolü ve ayarlanması
• Drenaj tavası ve hatlarının kontrol ve temizliğinin yapılması
• Değerlerinde anormallikler görülen parçaların (emniyet switchleri, manometreler vs…) işveren veya Analiz tarafından o gün temin edildiği taktirde ‘yenileri ile değiştirilmesi
• Yapılan periyodik bakımın iş emri, müşteri Teknik Sorumlusu tarafından cihazın çalışır vaziyette teslimiyle beraber onaylanacaktır.

chiller sogutma grubu

CHİLLER BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KORUYUCU BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER

• Cihaza ait tüm elektrik panolarının, kablo bağlantılarının kontrolü ve temizliğinin yapılması
• Elektrik panosu içindeki tüm kontrol elemanlarının, elektronik kartların kontrolü ve temizliğinin yapılaması
• Bütün gaz ve yağ boru bağlantılarının kaçak kontrolünün yapılması, eğer mümkünse kaçak giderimi
• Cihaz üstünde bulunan bütün kontrol elemanlarının işlerliğinin kontrol edilmesi (Flow swicth, transducer, sensör, karter ısıtıcı gibi)
• Cihaz hava soğutmalı ise kondenserlerinin basınçlı su ile temizliğinin yapılması
• Cihazın çalışma esnasındaki kompresör (varsa kondenser fanlarının) akım ve voltaj değerlerinin ölçümünün yapılması
• Cihazın çalışma esnasındaki emme, basma gaz basıncı değerlerinin ölçümü
• Sistemdeki ve kompresörlerdeki yağ seviyelerinin, basınçlarının ölçümü.
• Cihazın çalışma esnasındaki super-heat ve sub-cooling değerlerinin ölçümü.
• Cihaza ait su devresindeki basınçların ve su akışının kontrol edilmesi
• Cihazlara ait olan kontrol çizelgelerinin doldurulması ve servis raporunun hazırlanması.

ANA BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER

• Koruyucu bakımlarda yapılan tüm işlemler
• Kompresör kontaktörlerinin bakımı yapılması
• Kondenser fanlarının bakımının yapılması
• Çalışma saatlerine ve kompresör durumlarına göre kompresör bakımlarının yapılması
• Cihaz üzerinde bulunan her kompresörün yağ, yağ filtresi ve gaz devresindeki drayerlerinin değişimi.(Gerekli görüldüğü takdirde)
• Önceden planlanmışsa kondenser ve evaporatör kimyasal temizliğinin yapılması
• Verim ve performans testlerinin yapılması
• Cihazlara ait olan kontrol çizelgelerinin doldurulması ve servis raporunun hazırlanması

Aşağıdaki referanslar, İklimlendirme cihazlarıyla ilgili bakım anlaşması yapılan firmalarla ilgili referanslar olduğundan, ana referanslarla karıştırılmamalı: